SKYWEL Machinery Co.، Ltd.

همه دسته بندی ها

پوشش ها

پوشش های مختلفی برای رینگ های پیستون وجود دارد که هر کدام کاربرد خاصی دارند.

دمش برخی از پوشش های رایجی است که ما معمولا برای رینگ های پیستون انجام می دهیم